Gruppas visjon er å være til inspirasjon og motivasjon for medlemmer og utøvere gjennom faglige debatter og arrangementer. Målet vårt er å være et samlende forum for fagmiljøet nasjonalt og en nettverksbygger internasjonalt. Vi ønsker gjennom dette å stimulere til høy faglig standard innenfor fagfeltet.

  • Mathilda Gustafsson Johnsen, leder, mathilda@feed.no
  • Jonatan Austigard, nestleder
  • Marius Sunde, økonomiansvarlig