Gruppas visjon er å være til inspirasjon og motivasjon for medlemmer og utøvere gjennom faglige debatter og arrangementer. Målet vårt er å være et samlende forum for fagmiljøet nasjonalt og en nettverksbygger internasjonalt. Vi ønsker gjennom dette å stimulere til høy faglig standard innenfor fagfeltet.

Har du lyst til å bli med? Ta kontakt! liz@grafill.no