Gruppas visjon er å være til inspirasjon og motivasjon for medlemmer og utøvere gjennom faglige debatter og arrangementer. Målet vårt er å være et samlende forum for fagmiljøet nasjonalt og en nettverksbygger internasjonalt. Vi ønsker gjennom dette å stimulere til høy faglig standard innenfor fagfeltet.

  • Kim Andre Ottesen
  • Jonatan Austigard
  • Marius Sunde

Kontakt: interaktiv@grafill.no