| Oslo 18:00 – 20:00

Grafill Interaktiv: Waveform / installasjon og foredrag av Bjørn Staal

Grafill Interaktiv inviterer til foredrag og visning av installasjon hos Void.

Waveform er en lyd/lys-installasjon inspirert av det kjente fysikk-eksperimentet The Double Slit Experiment som ble utviklet for å demonstrere lysets bølgeliknende egenskaper. Gjennom å analysere inteferens-mønstre som oppstår når infrarødt lys passerer gjennom en vannflate plukker installasjonen opp bølger i vannet som deretter blir konvertert til lyd- og lys-bølger i sanntid.

Waveform er designet og utviklet av Bjørn Gunnar Staal med støtte fra Grafill. Installasjonen stilles ut for første gang i Norge 12. desember 2019.

Arrangementet er hos Void i Gøteborggata 27b, 0566 Oslo, og er gratis og åpent for alle.