Tiltak for større mangfold

Flere organisasjoner har over en lengre tid samarbeidet for en kommunikasjonsbransje med større mangfold. Denne uken lanserte de hjelpeguider for mangfoldsstrategi og mangfoldsrekruttering.

Grafill og Lene Renneflott har vært en av flere aktører i Mangfoldsprosjektet (foto Aksel Jermstad)

Grafill og Lene Renneflott har vært en av flere aktører i Mangfoldsprosjektet (foto Aksel Jermstad)

– Guidene er praktiske verktøy for å komme i gang med arbeidet internt. Skal man få til endring må det gjøres systemiske forandringer. Det er lett å bli blind for sine egne rutiner og prosedyrer, nå håper vi strategi- og rekrutteringsguidene skal vekke folk til å tenke annerledes. Det er ikke mye som skal til for å komme inn i et nytt og riktigere spor, sier Lene Renneflott, daglig leder i Grafill.

Mangfoldsprosjektet kom i gang som et resultat av en debatt om en særdeles ‘hvit’ bransje, og flere aktører etterlyste bevissthet rundt tematikken og tiltak for endring. Grafill, Kreativt Forum, ANFO Annonsørforeningen, Mediebyråforeningen og Kommunikasjonsforeningen startet da et samarbeid for å få en kommunikasjons- og reklamebransje som i større grad speiler samfunnet.

– Jeg må sende en spesiell takk til alle de som tok det første skrittet og utfordret oss. Og ikke minst at det ikke har vært en pekefinger utenfra, men blitt et givende samarbeid. Sammen skal vi arbeide for et mer mangfoldig arbeidsliv!

– Vi har allerede integrert mangfold som et satsingsområde i vår strategi, men har også sett viktigheten av å samarbeide med de andre organisasjonene om konkrete tiltak, uttaler en engasjert Lene etter å ha lanserte guidene hjemme hos Grafill i Møllergata denne uken. Nå håper vi alle tar seg tid til å lese guidene og bli inspirert til innsats.

Utdrag fra ‘Guide for mangfoldsstrategi’:
Mange i kommunikasjonsbransjen har en felles drøm om mer mangfold og inkludering både i hverdagen og i kommunikasjonsarbeidet sitt. For at drømmen skal bli virkelighet må alle definere hva dette i praksis betyr på sin arbeidsplass og i sitt arbeid. Bransjen vil være relevant, og da må den også være mangfoldig.

Alle bør ha en mangfoldsstrategi. En strategi er en fremgangsmåte for å nå virksomhetens overordnede mål. Den skal hjelpe virksomheten med å gjøre gode prioriteringer for å nå målene. En visjon er det fremtidsbildet man jobber for å oppfylle.

En mangfoldsstrategi bør være en integrert del av virksomhetsstrategien. Mange synes det kan være vanskelig å plassere inkludering og mangfold som temaer i en virksomhetsstrategi. Dette kan være fordi de ofte hører inn under mange områder. Det viktigste er ikke hvor i strategien det står om inkludering og mangfold, men hvordan dere jobber med det internt i organisasjonen. Spør heller “Er inkludering et tema på dette satsningsområdet? Er det godt nok ivaretatt i de tiltakene vi jobber med?”.

Se hele guiden for strategi her

Utdrag fra ‘Guide for rekrutteringsstrategi’:
Nettverksrekruttering forekommer i stor grad innad i bransjen, og mange stillinger utlyses aldri. Dette hindrer rekruttering av nyutdannede, og er et stort hinder for å øke mangfoldet i bransjen.

En mangfoldig bransje speiler samfunnet og fører til verdiøkning og vekst i alle ledd.

Dagens mål og rutiner for rekruttering oppfattes som rettferdige og nøytrale fordi de er utformet av de som allerede er en del av rekrutteringsprosessen. En større bevissthet rundt valg av rekrutteringsstrategi vil være vesentlig for å øke mangfoldet i vår bransje.

Mindre bedrifter har ikke ressurser til å ha en egen HR-avdeling eller dedikerte HR-ansvarlige. Vi har derfor utviklet noen retningslinjer for å bidra til at rekrutteringsprosessen blir enklere og ikke minst resulterer at vi får et større mangfold.

Se hele guiden for rekruttering her

Opptak lansering av mangfoldsguider
Tirsdag 14. september presenterte Grafill, ANFO Annonsørforeningen, Kreativt Forum, Mediebyråforeningen og Kommunikasjonsforeningen resultatet av det siste årets samarbeid for å gjøre bransjen mer mangfoldig. Under kan du se opptaket fra arrangementet.

Spill video

Mangfoldsprosjektet

01:00:36