Grafillstipend 2019 er delt ut

Grafill deler årlig ut stipendmidler til profesjonelle utøvere innen design, illustrasjon og annen visuell kommunikasjon. Det er i 2019 delt ut 108 stipend for totalt kroner 4 600 000,-

Prosjekter som tidligere er tildelt Grafillstipend

Prosjekter som tidligere er tildelt Grafillstipend

Grafill jobber systematisk med å evaluere og videreutvikle stipendordningen for at den best mulig skal komme fagutøverne til gode, og for årets stipendtildeling ble det tatt et særskilt kulturpolitisk grep.

– Det er en glede å se at endringene vi gjorde i år for å sikre midler til bildebøker, illustrerte bøker og tegneserieprosjekter førte frem. Norges visuelle litteratur skapes av utøvere innen flere av våre fagfelt, og vi fikk inn mange gode søknader som nå kan realiseres med midler fra stipendordningen. Dette er også i tråd med Grafills strategi om å bistå de av Grafills medlemmer som primært jobber med bøker, sier en fornøyd daglig leder i Grafill, Lene Renneflott.

Stipendordningen skal også støtte realisering av forskning og utvikling innenfor Grafills fagområder, og her kom det inn flere solide prosjektsøknader.

– Vi er så takknemlig for at det er utøvere som prioriterer å dykke dypere ned i våre fagområder. Det gavner alle at fagene blir studert i større perspektiv, og nå ser vi frem til hva forskningsprosjektene vil lede frem til, sier Lene.

Grafill ønsker at stipendmidlene kommer flest mulig til gode, og det ble derfor i år innført karantenetid. Det skal bidra til at det ikke er de samme som mottar stipend år etter år, spesielt har man ønsket dette for de største beløpene. Karantenetiden vil derfor variere fra ett til to år, avhengig av beløp. Med lang karantene for store beløp vil midlene nå ut til flere. Med kort karantenetid for mindre beløp kan kan man søke oppfølgingsmidler innenfor rimelig tid. Det betyr at de som mottar stipend i 2019 på inntil 50.000,- ikke vil kunne søke stipend i 2020. De som mottar stipend på over 50.000,- vil ikke kunne søke stipend i 2020 eller 2021.

Nytt i år er også at søknader om R21-stipend ble behandlet av et eget utstillingsutvalg. Utvalget skal jobbe for at utstillingslokalet R21 synliggjør alle Grafills fagområder, og de kan også gå aktivt ut og rekruttere eksterne prosjekter. Grafills lokaler er et flott utstillingsrom til omverden, og R21-stipendene er utelatt fra karanteneordningen for at man ikke skal begrense tilsiget av prosjekter.

Grafill mottar hvert år vederlagsmidler fra Kopinor, Norwaco og Bibliotekvederlaget som fordeles ut til medlemmer og andre fagutøvere gjennom en stipendordning. Stipendenes formål er å gi økonomisk støtte til utøvere for å utvikle egen kreativ virksomhet, skape nye verk, forske på og formidle fagene vi forvalter. Stipendordningen er åpen for alle, også de som ikke er medlem i Grafill.

Årets stipendtildeling er utført av følgende medlemmer i stipendkomiteen:
Frode Skaren, Linn Eriksen, Per Kristian Stoveland, Rashid Akrim og Bjørnar Pedersen.

Stipendkomiteen er ikke ansvarlig for tildeling av R21-stipend, til disse stipendene er det utstillingsutvalget som tildeler midler.

Årets R21-stipendtildeling er utført av følgende medlemmer i Grafills utstillingsutvalg:
Aslak Gurholt, Rashid Akrim, Sandra Blikås og Iwa N. Reiersen.

Se oversikt over stipendmottakere 2019

Les mer om Grafill-stipend