SDG for Lundin på ONS


Når Lundin Norway vred om nøkkelen mandag morgen på Offshore Northern Seas (ONS) Tradeshow 2014 i Stavanger, fikk omverden endelig få ta del av den interaktive, konseptuelle installasjonen ”Breaking the Surface” som Lundin og Scandinavian Design Group har jobbet sammen om i over ett år. Idé og konsept ble unnfanget av en felles prosjektgruppe gjennom høsten 2013. Siden den gang har prosjektteamet jobbet tett sammen med Robotingeniørfirmaet Abida, Ctrl+N Arkitektkontor, Automasjonsbedriften Intek Engineering, Pivot Produktdesign og standbyggere for å løse kompleksiteten i å bringe denne helt spesielle opplevelsen til ONS.