Prosjekt TRIPPEL


Høsten 2014 startet et helt unikt samarbeid innen norsk matbransje: En rekke sentrale aktører gikk sammen om et innovasjonsprogram for grønn vekst. Innovasjonsprosjektet TRIPPEL, initiert av Scandinavian Design Group og GreeNudge, samlet totalt 15 private, offentlige og frivillige aktører til dyst. TINE, Nortura, Lerøy og Nordic Choice Hotels skulle sammen med blant andre Forsvaret, Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus og Norsk Gjenvinning utvikle og utforske nye og lønnsomme løsninger for mer bærekraftig mat i storhusholdningen.

- I SDG har vi bred erfaring med å hjelpe kundene våre gjennom tøffe endringsprosesser, for å avdekke vekstpotensialet eller utvikle inspirerende fornyelse. På den måten har vi tradisjon for å bidra til samfunnet. Samtidig har vi sett at vår kompetanse, kunnskap og metodikk kan bidra til å løse større utfordringer enn de vi jobber med til daglig. TRIPPEL-initiativet passet godt inn i dette bildet, og har åpenbart truffet en nerve. Samfunnsansvar er ikke lenger noe selskaper bare kan pynte seg med, vi må alle sammen gjøre noe, sier Jannicke Øiaas, Administrerende direktør Scandinavian Design Group.

Scandinavian Design Group er et av nordens ledende design- og innovasjonsmiljøer. SDG hjelper selskaper til ny vekst, design, designtenkning og innovajson. Alltid med sluttbruker i fokus og verdiskapning som mål.