Prosjekt Åkebakkveien 16


Prosjekt «Åkebakkveien 16» tok utgangspunkt i et hus som nå er revet i forbindelse med ombyggingen av NMBU. Huset har tidligere vært tilknyttet Norges Landbrukshøyskole både som bolig og til forskningsbruk. Da vi overtok huset, var det tomt og sjelløst. Prosjektet startet med at Jonas Bødtker, Rashid Akrim, Liz Ramsey, Martin Mauseth Hvattum og David Stenmarck skulle dekorere hele huset innvendig. Det var et mål å gi huset en verdig avslutning før det skulle rives, og ta vare på noe av minnene. Vi ønsker en form for kulturminnebevaring med et noe moderne preg og nostalgisk tvist. Ettersom tiden vi hadde på selve huset var begrenset og lerretet vi skulle male på var rivningsklart, ble tilnærmingen til prosjektet mer spontan og løsere i snippen. Kunstnerne fikk ikke noe føringer på hva de kunne gjøre, briefen var grei; gi Åkebakkveien 16 en verdig avslutning. Prosessen, elementer fra huset, og deler av veggmaleriene stilles ut på D6 i Ås to helger i september.