Gull

Rune Døli i Modest og Wad/Muri Forlag

Kunstnerliv - Portretter av norske samtidskunstnere

Klikk for å se bildet "26" i full størrelse

Grafisk design
Rune Døli / Modest og Wad/Muri Forlag

Foto
Bjørn Wad

Forfatter
Anne Marit Muri / AMuri Writing

Bildebehandler
Postproduksjon AS

Forlag
Wad/Muri Forlag

Trykk
Rolf Ottesen AS

Papir
130g Artic Ivory

Skrift
Domaine Text Light 8/11,3

Innbinding
Hardcover

Juryens kommentar

Kunstnerportretter er en egen fotoboksjanger, men "Kunstnerliv" har i tillegg noe som mange liknende bøker mangler - liv. Den enkelte kunstner presenteres generøst med tekst av Anne Marit Muri og i et antall velkomponerte svart-hvitt-portretter av Bjørn Wad, noen i miljø, samt større fargebilder av kunstnerens arbeider hvor alt bidrar til en uforutsigbar leseropplevelse. Variasjonene i oppslagene forsterkes ved at spaltene tillates å forflytte seg i høyden, i dialog med komposisjonen i fotografiene.