Gull

Rune Døli i Modest

​J.C. Dahl – Naturens kraft / The Power of Nature

Klikk for å se bildet "25" i full størrelse

Grafisk design
Rune Døli / Modest

Prosjektansvarlig
Torunn Myrva / KODE Bergen

Forlag
KODE Bergen

Trykk
Göteborgstryckeriet

Papir
130g Munken Pure, 150g Arctic Volume Ivory

Skrift
Le Jeune, GT America

Innbinding
Hardcover

Juryens kommentar

Vår internasjonalt kjente nasjonalromantiker J.C. Dahls katalog fra KODE Bergen yter her full rettferdighet ovenfor kunstneren. Boken er primært delt i to, der de akademiske artiklene blir separert fra verksdelen med et nyansert, men svært heldig papirbytte. Kontrasten i tekstnivåene supplerer boken med et svært passende grep, der mengdetekst er satt i et mer klassisk litterært satsspeil opp mot bildetekster og fotnoter som bryter både sats og grid. Selvsikker og solid variasjon i behandlingen av innholdet hvor det meste ser ut til å stemme. En befriende kontrast mellom det historiske og moderne. Bokens bruk av utbrettsider (gatefold) klarer å presentere studiene av skyer i sitt rette element, og fungerer som et fint brudd fra de andre innholdstypene. Omslaget i sin enkelthet understreker også dette, der bla materialvalget klarer å skape en umiddelbar kontekst for innholdet.