Diplom

João Doria

Dreaming Awake

Klikk for å se bildet "21" i full størrelse

Grafisk design
João Doria / joao.work

Litografi
Sebastiaan Hanekroot / Color and Books

Redaktør
Luiza Mello / Automatica, Valentijn Byvanck / Marres, House for Contemporary Culture og João Doria / joao.work

Forlag
Marres, House for Contemporary Culture

Trykk
Drukkerij Tielen

Papir
Dark Green Baladek Macanet, Rainbow Green 200g / 100g Igepa EOS 2.0, 120g Munken Kristall

Skrift
Lygia

Innbinding
Hexspoor

Juryens kommentar

Dette er en bok som krysser flere kategorier, men som på et heldig vis klarer å fungere både som en antologi, en katalog og en ren kunstbok. Prosjektet omhandler en rekke arbeider som reflekterer over natur og teknologi, der kunsten og teksten fra skribentene samarbeider godt. Gjengivelsen av verkene skaper en interessant nærhet til teksturen og materialene. Det umiddelbare monotone uttrykket berikes av god variasjon i typografi, papirbruk og tekstoppsettets taktskifter. De manuelt innskutte postkortene med 4-farger installasjonsbilder fra utstillingen skaper en svært heldig kontrast, der de både kan fungere som reelle kapitteldelere og sekvensskiller, men også et interessant skifte i bokens kronologi. Selve innbindingen er en taktil nytelse, hvor objektets helhet neppe er noen tilfeldighet. Omslagsmateriale og folietrykket skaper en umiddelbar nysgjerrighet, og er med å gjengi innholdets tematikk på en smart måte.