Diplom

Sunniva Sunde Krogseth

Nattsvermerne

Klikk for å se bildet "Aaaa 5804 Avb Vinnere" i full størrelse

Illustrasjon
Sunniva Sunde Krogseth

Designansvarlig
Majlin Keilhau / Gyldendal Norsk Forlag

Forlag
Gyldendal Norsk Forlag

Forfatter
Sunniva Sunde Krogseth

Redaktør
Kaisa Hoel / Gyldendal Norsk Forlag

Typografi
Ingunn Eimhjellen

Trykk
Print Best OÜ, Estland

Papir
150 g Maxima Volume

Skrift
Håndtekstet

Innbinding
Trådheftet, hard perm

ISBN
978-82-0554-509-0

Juryens kommentar

Bildebokskaperen bruker på en spennende måte illustrasjoner og et visuelt fantasiunivers for å fortelle om redsel for mørket. Noor går fra å være engstelig for mørket og insektene, til å leke insekt og bli til en nattsvermer og dermed overvinne sin egen frykt. Dette underbygges gjennom lekne og stemningsfulle bilder og en mørk og skummel fargepalett blandet med faktainformasjon om insekter. Til sammen er det skapt et magisk visuelt univers med dybde og symbolikk, stemning og spenning.