Diplom

Aslak Gurholt

Flamme Forlag, boksingler

Klikk for å se bildet "Aaaa 5864 Avb Vinnere" i full størrelse

Grafisk design: Aslak Gurholt

Forlag: Flamme Forlag

Redaktør: Geir Nummedal / Flamme Forlag

Redaktør: Nils-Øivind Haagensen / Flamme Forlag

Trykk
Nilz & Otto Grafisk AS

Papir
300 g Munken Lynx, 120 g Munken Lynx (innmat)

Skrift
Untitled Serif

Innbinding
Ryggstift, myk perm

Juryens kommentar

Redesignet av Flamme forlags serie med boksingler på mellom 16 og 32 sider, med noveller, bokkapitler, dikt eller prosatekster, har resultert i et avmålt men svært gjenkjennelig seriedesign basert på en stram og minimalistisk typografi. Løsningen uttrykker tydelig at det enkelte bokhefte kun er en «singel», som ikke fortjener like mye individuell oppmerksomhet som forlagets vanlige bøker. Det unnselige inntrykket balanseres imidlertid av den enkle men elegante visuelle differensieringen fra utgave til utgave og av det subtile ornamentale punktmønsteret som er preget inn i alle omslagene – som antyder en viss eksklusivitet og dermed kommuniserer at boksinglene er litteratur verdt å lese og samle på.