Sølv

Jørgen Brynhildsvoll

Forankring fryder

Klikk for å se bildet "Aaaa 5806 Avb Vinnere" i full størrelse

Grafisk design
Jørgen Brynhildsvoll / Smuss Studio

Forlag
Universitetsforlaget

Redaktør
Kenneth Dahlgren / Aspelin Ramm

Redaktør
Timon Linderud / Rodeo Arkitekter

Redaktør
Knut Schreiner / Rodeo Arkitekter

Redaktør
Jenny Holmsen / Universitetsforlaget

Foto
Kenneth Dahlgren

Trykk
07 Media

Papir
100 g Munken Print White 1,5

Skrift
GT Flexa

Innbinding
Trådheftet, myk perm med flapper

ISBN
978-82-1502-720-3

Juryens kommentar

Den herlige knalloransje spotfargen som går igjen gjennom hele boka er høylytt og bryter definitivt med det gjengse lærebokuttrykket. Juryen ser absolutt poenget med det emnebetonte «snakkebobleomslaget», der fokuset er å fremheve ulike stemmer og medvirkning i forbindelse med byutvikling og arkitektur, og at boken ikke er en hvilken som helst antologi om byutvikling og arkitektur. Den sensitivt differensierte behandling av ulike typer redaksjonelt stoff, og det beundringsverdige spennet i den typografiske paletten der instanser av én variabel font er brukt til all tekst.