Sølv

Eivind Stoud Platou

Varm is. Når verden tiner og alt forandres

Klikk for å se bildet "Aaaa 5816 Avb Vinnere" i full størrelse

Grafisk design
Eivind Stoud Platou / Handverk

Forlag
Kagge forlag

Redaktør
Solveig Øye / Kagge forlag

Forfatter
Ole Mathismoen

Trykk
Livonia Print, Latvia

Papir
Geltex LS (omslag), 80 g Holmen Book Cream (innmat)

Skrift
Futura Now, Adobe Caslon 11,5/15

Innbinding
Limfres, hard perm
Smussomslag med utstanset hull, overtrekk i shirting

ISBN
978-82-48-9284-92

Juryens kommentar

En slående, minimalistisk og nærmest teatralsk visuell tolkning av et alvorlig innhold. Ved å stanse ut tre hull i det hvite smussomslaget formidles smeltingen av isen uten å måtte lese tittelen. Den knallblå shirtingen som forestiller vann lyser gjennom den smeltende isen, og den lille avstanden mellom smussomslaget og bokpermen skaper en tredimensjonalitet som fungerer som en fortellende scenografi. At strekkoden avsluttes som små smeltevanndråper er en fin, subtil og treffende detalj.