Diplom

Laila Myrseth Tryggeset

Kampen

Klikk for å se bildet "Aaaa 5826 Avb Vinnere" i full størrelse

Illustrasjon
Laila Myrseth Tryggeset

Designansvarlig
Laila Myrseth Tryggeset

Forlag
Det Norske Samlaget

Forfatter
Geir Egil Eiksund

Redaktør
Elen Betanzo / Det Norske Samlaget

Trykk
ScandBook, Sverige

Papir
80 g Munken Premium Cream

Skrift
Adobe Garamond 12,5/16,1

Innbinding
Limfres, hard perm

ISBN
978-82-3400-387-5

Juryens kommentar

En stram og elegant forside, med et design som får juryen til å tenke på en kombinasjon av en Mondrian-komposisjon, videomøteestetikk og Sims. Omslaget er dempet i fargebruk og virkemidler og supplert med en moderne typografi, men om du ser nærmere etter er det rikt og mangefasettert i detaljene, med fortellende elementer som hinter til tittelens dobbelte betydning.