Diplom

Øyvind Torseter

Mulysses - Mulegutten drar til sjøs

Klikk for å se bildet "F8 A1029" i full størrelse

Forlag
Cappelen Damm AS

Illustrasjon og design
Øyvind Torseter 

Forfatter
Øyvind Torseter 

Redaktør
Nicolai Houm / Cappelen Damm AS

Designansvarlig
Elisabeth Vold Bjone / Cappelen Damm AS

Trykk
Livonia Print

Papir
150 g Arctic Volume 

Innbinding
Livonia Print

Juryens kommentar

Torseter utforsker mediet ved bruk av utfallende og helsides tegninger med innslag av mer tradisjonelle tegneseriesider. Boken bærer preg av et veldig overskudd og fortellerglede! Forskjellige forteller- og tegnetekniske grep gir et variert uttrykk som passer godt til denne tolkningen av en klassisk historie med pekere til verdenslitteraturen.