Sølv

Kristian Krohg-Sørensen og Johanne Hjorthol

Den russiske revolusjonen

Klikk for å se bildet "F8 A9079" i full størrelse

Forlag
Forlaget Manifest

Art direction
Kristian Krohg-Sørensen 

Grafisk design
Johanne Hjorthol 

Redaktør
Eivind Volder Rutle / Forlaget Manifest

Trykk
Specialtrykkeriet Arco, Danmark

Papir
120 g Amber Graphic 

Skrift
Håndskrift, Garamond Premier Pro

Juryens kommentar

En dramatisk historisk hendelse formidles på en vital og engasjerende måte. Det er vanskelig å se for seg at noen kunne gjort akkurat dette bedre med tanke på Krohg-Sørensens bakgrunn som journalist og Russlandviter. Format, fargebruk og materialvalg gir riktige assosiasjoner til lærebøker. Klassiske visuelle og fortellertekniske virkemidler, samt bokens ekstramateriale i form av kart, fotnoter og oversettelser beriker og gjør innholdet lett tilgjengelig på samme tid.