Diplom

Aslak Gurholt i Yokoland

Zoonetter

Klikk for å se bildet "F8 A0648" i full størrelse

Forlag
Flamme Forlag

Grafisk design
Aslak Gurholt / Yokoland

Forfatter
Morten Langeland 

Redaktør
Geir Nummedal og Nils-Øivind Haagensen / Flamme Forlag

Trykk
Livonia Print Sia

Papir
300 g Geltex, 90 g Munken Polar

Skrift
Plantin, Theinhardt

Innbinding
Ryggstift

Juryens kommentar

Tittelen er flertydig. Den spiller på den lyriske sjangeren, sonetten, og på tematikken zoo og netter. Innbindingen er eksperimentell. Boka kan leses begge veier. Dette konseptet passer bra til innholdets to deler - Mennesket og Dyret. Det er dristig å bruke negativ tekst, men god punktstørrelse og korte tekster sikrer lesbarheten. En oppfinnsom lavkostnadproduksjon!