Diplom

Aud Gloppen i Blæst

Vandreutstillinger

Klikk for å se bildet "F8 A0401" i full størrelse

Forlag
Kolon forlag

Omslag
Aud Gloppen / Blæst

Forfatter
Cecilie Løveid  

Redaktør
Bjørn Aagenæs / Kolon forlag

Trykk
Livonia Print, Latvia

Papir
100 g Munken Premium Cream

Skrift
Sabon 10,5/13

Juryens kommentar

Løveids poesi speiles i et enkelt omslagsdesign. Bruken av forfatterens etternavn alene på forsiden, understreker forfatterens autoritet. En utpreget visuell tematikk i diktene krever en rolig inngang. Kombinasjonen av den råskjærte bokblokka, det matte, duse lilla overtrekket og den gyldne folien speiler noen av de mange sidene ved Cecilie Løveid sin rike, uventa og sterke poesi.