Gull

Siri Dokken og Åshild Irgens

Rim det har rablet fo

Klikk for å se bildet "F8 A8795" i full størrelse

Forlag
Aschehoug

Illustrasjon
Siri Dokken  

Grafisk design
Åshild Irgens  

Forfatter
Christian Løchstøer  

Redaktør
Johanne Askeland Røthing / Aschehoug

Trykk
Merkur Grafisk AS/Bokbinderiet Johnsen AS

Papir
150 g Munken Polar Rough

Skrift
TT Bells 12/18,5

Innbinding
Innbundet

Juryens kommentar

Å illustrere en diktsamling er en stor utfordring. I denne samlingen gir bruken av blå nyanser og én gjennomgangsfigur en helhet til illustrasjonene som passer godt til de melankolske temaene i flere av diktene. Illustrasjonene viser en utvikling som finnes i teksten, og peker også utover den. Illustrasjonene er varierte i komposisjon og utførelse, og sammen med et godt utnyttet format hever de bokas kvalitet ytterligere.