Diplom

Kristoffer Kjølberg

Verdens verste venn

Klikk for å se bildet "F8 A0902" i full størrelse

Forlag
Gyldendal Norsk Forlag

Illustrasjon og design
Kristoffer Kjølberg 

Forfatter
Marius Horn Molaug   

Trykk
Livonia Print, Latvia

Papir
150 g Munken Pure 

Skrift
Sabon 13/19

Innbinding
Livonia Print, Latvia

Juryens kommentar

De gjennomgående illustrasjonsvignettene kommenterer teksten på en humoristisk måte. Illustrasjonene gir historien et metaperspektiv, utfyller og beriker den. Den visuelle teksten, illustrasjonene, leses som tegn som sidestilles med verbalteksten, det gjør boken mer tilgjengelig og fremmer leselysten.