Gull

Greger Ulf Nilson, Karoline Hjorth og Riitta Ikonen

Eyes as Big as Plates

Klikk for å se bildet "F8 A9867" i full størrelse

Forlag
Forlaget Press

Grafisk design
Greger Ulf Nilson 

Foto / Kunstner
Karoline Hjort, Riitta Ikonen 

Art direction
Greger Ulf Nilson

Redaktør
Thor Arvid Dyrerud / Forlaget Press

Trykk
Göteborgstryckeriet, Sverige

Papir
150 g Arctic Volume Ivory, 90 g Munken Pure Rough 

Skrift
Futura EF, Book / Book Oblique, 10.75/12.85, 8.7

Innbinding
Hardcover, Bokbinderiet Johnsen AS

Juryens kommentar

Et innovativt omslagskonsept som gjør boken til en kunstgjenstand i seg selv. Kunstnerne har selv presset inn ekte blader mellom bokpappen og en tynn shirting på både forsiden og baksiden av hvert eksemplar. Tittelen, som gir assosiasjoner til H. C. Andersens, er preget med en solid skriftype og kobberfarget folie. Helheten gir oss hint om bokens tema; folkloristiske forklaringer på naturfenomener og det moderne menneskets tilhørighet til naturen.