Sølv

Runde Døli i Modest og Stefan Ellmer

Edda

Klikk for å se bildet "F8 A9958" i full størrelse

Forlag
SKALD

Grafisk design
Runde Døli / Modest

Omslagstypografi
Stefan Ellmer / Ellmer Stefan 

Forfatter
Jon Fosse 

Redaktør
Simone Stibbe / SKALD

Trykk
Livonia Print

Papir
Geltex Y, 100 g Munken Print Cream 

Skrift
Tiempos Text, Haas Grotesk Text

Innbinding
Trådheftet hardcover, Geltex-overtrekk, folie

Juryens kommentar

Et overraskende format med tanke på tematikken. Det spesiallagde tittelsnittet i gul folie fyller hele formatet og gir tydelige signaler om den historiske konteksten. Samtidig synliggjør det en modernisering som også finnes i Jon Fosses tilnærming til den klassiske teksten.