Diplom

Anders N. Kvammen

Ungdomsskolen

Klikk for å se bildet "Tegneserier Diplom" i full størrelse

Forlag
No Comprendo Press

Tekstforfatter
Anders N. Kvammen

Illustrasjon
Anders N. Kvammen 
 

Trykk
GPS Group

Papir
130 g Munken Lynx

Skrift
Håndtekst

Juryens kommentar

Den enkle streken underbygger det personlige aspektet av historien, og bruken av variert skravering skaper liv i rutene. Hverdagslige scener oppleves følelsesladede og intense gjennom de uttrykksfulle illustrasjonene.