Sølv

Ånond Versto og David Telnes Fjågesund

Jomfru Morgonsoli og andre eventyr

Klikk for å se bildet "Skonlitteratur Illustrerat Solv" i full størrelse

Forlag
Fingal Forlag

Illustrasjon
Ånond Versto

Grafisk design
David Telnes Fjågesund

Tekstforfatter
Peter Fjågesund 

Forfatter
Olav Solberg

Prosjektansvarlig
Peter Fjågesund

Trykk
Erik Tanche Nilssen AS Skien
 

Papir
115 g Munken Cream

Skrift
Garamond 11,5

Innbinding
Bokbinderiet Johnsen AS, Skien

Juryens kommentar

En kledelig tradisjonell bok som gjennom enkle visuelle grep plasserer seg i eventyrsjangeren. Det treholdige papiret har en overflate som kler de analoge illustrasjonene godt.
Passende bruk av farger på smussomslaget, og illustrasjonene gjentas på en elegant og sober måte på bokomslaget.