Gull

Ulf Carlsson og Henrik Haugan

Statens vegvesens serie om kunstsatsningen langs nasjonale turistveger

Klikk for å se bildet "Serier Gull" i full størrelse

Forlag
Forlaget Press

Grafisk design
Ulf Carlsson og Henrik Haugan

Foto
Guri Dahl, Jiri Havran og Marianne Heier

Trykk
Livonia Print, Litauen, TRENTO, Italia, Elanders, Fälth & Hässler, Sverige

Papir
130 g Munken Lynx, 140 g Tauro Offset, 130 g Scandia 2000
 

Skrift
Adobe Caslon Pro

Innbinding
Livonia Print, Litauen, TRENTO, Italia, Elanders, Fälth & Hässler, Sverige

Juryens kommentar

Det enkle, men elegante magebåndet gir bøkene et tydelig serie-preg, og tillater samtidig veldig varierte omslag. Sterke kontraster i materialvalg, for eksempel mellom magebåndet og omslaget, og mer subtile kontraster mellom taktilitet og fargenyanser, gir en fin variasjon samtidig som det ivaretar en sterk helhet.