Sølv

Martin Lundell ved Kunsthøgskolen i Oslo og Steffen Kørner

Bøkenes hamskifte

Klikk for å se bildet "Fakta Voksen Solv" i full størrelse

Forlag
Kunsthøgskolen i Oslo

Grafisk design
Martin Lundell / Kunsthøgskolen i Oslo og Steffen Kørner

Foto
Steffen Kørner 

Forfatter
Martin Lundell og Theodor Barth / Kunsthøgskolen i Oslo og Oddvar Thorsen / Deichmanske bibliotek

Redaktør
Ellef Prestsæter


 

Trykk
Göteborgstryckeriet AB

Papir
Munken Lynx

Skrift
Berling Nova, Akzidenz-Grotesk

Juryens kommentar

En dristig bok i all sin enkelhet. Konseptet kommuniseres tydelig gjennom valg av materialer, og løsningene vitner om en sterk historieforståelse. Omslaget i granitol og kun typografi på ryggen er en elegant oppsummering av bokens innhold. Samspillet mellom form og innhold skaper et smart og gjennomført helhetsinntrykk.