Gull

Martin Lundell ved Kunsthøgskolen i Oslo og Steffen Kørner

Bøkenes hamskifte

Klikk for å se bildet "Bokomslag Voksen Gull" i full størrelse

Forlag
Kunsthøgskolen i Oslo

Grafisk design
Martin Lundell / Kunsthøgskolen i Oslo og Steffen Kørner

Foto
Steffen Kørner

Forfatter
Martin Lundell og Theodor Barth / Kunsthøgskolen i Oslo og Oddvar Thorsen / Deichmanske bibliotek

Redaktør
Ellef Prestsæter

Trykk
Göteborgstryckeriet AB

Papir
Munken Lynx

Skrift
Berling Nova, Akzidenz-Grotesk

Juryens kommentar

Dristig i all sin enkelhet. Her har man turt å ikke vise noe som helst på omslaget, bortsett fra tittelen i gullfolie på ryggen, for å rendyrke et konsept. Omslagets tradisjonelle form peker bakover i tid samtidig som det stiller spørsmål om bokens plass i fremtidens bibliotek. Det er en løsning som ikke ville fungert på de fleste andre bøker, men som er perfekt for akkurat denne. Materialvalg, innbinding og taktilitet gjenspeiler innholdet og vitner om god historieforståelse.