Diplom

Derek Louis Ercolano og Tord Torpe

Confusion Comic

Klikk for å se bildet "Confusion Comics" i full størrelse

Forlag
Tur-nips

Oppdragsgiver
Tur-nips

Illustrasjon
Flere illustratører

Design
Derek Louis Ercolano og Tord Torpe

Firma
Tur-nips

Trykk
A7

Papir
Innmat: Bulky Partner, 115g. Omslag: Kartong, 280 gram

Innbinding
Tur-Nips

Juryens kommentar

En overskuddspreget, litt rølpete, men stramt komponert antologi som tross mange ulike streker kjennes samlet innenfor en grafisk ramme. DIY-preget suppleres av et silketrykket omslag som gir en liten følelse av luksus. Et fint initiativ for å trekke frem selvinitierte arbeider.