Årets vakreste Bok


Årets vakreste Bok har ingen egen innsendelse, men velges ut etter en totalvurdering og på tvers av alle innsendte bøker i alle kategorier. Juryen gjør en vurdering i forhold til estetikk, funksjonalitet, struktur, design, illustrasjon, billedspråk, valg av papir og innbinding. Denne totalvurderingen sees i forhold til målgruppen.

Årets vakreste Bok 2014:

Air Mail. Brev 1964 - 1990 #

Av: Tomas Tranströmer og Robert Bly
Forlag: Flamme Forlag AS
Design: Aslak Gurholt Rønsen
Firma: Yokoland
Oversatt: Bjørn Alex Herrman
Satt av: Jørn Aagaard
Redigert: Torbjörn Schmidt
Trykk: Livonia Print, Latvia
Papir: Kraftpapir 100g, Geltex, Munken Premium Cream (1,3) 100g
Skrift: Akzidenz Grotesk og Mercury (brødtekst)
Innbinding: Livonia Print, Latvia

Juryens kommentar
Denne boken om en 26 år lang transatlantisk brevveksling er full av finurligheter og fantastisk detaljarbeid. Små påklistrede luftpost-merker refererer direkte til innhold, og gir samtidig en tilfredsstillende følelse av at hvert eksemplar er unikt. Bokens taktilitet blir en del av hvordan den leses. Juryen setter høy pris på det gjennom- gående bra håndverket, og viljen til å tenke nytt i helhetlig utforming. Alt i alt en bok som har funnet sin egen form, og som samtidig kjennes som den ikke kunne vært annerledes. Elegant!

I utvelgelsen suppleres juryen med representanter fra Tegnerforbundet, Forleggerforeningen og Nasjonalbiblioteket.

Spill video

Årets vakreste Bok 2014 - Air Mail

00:25