Årets vakreste digitale Bok


For første gang har Grafill delt ut en pris for Årets vakreste digitale Bok.

Årets vakreste digitale Bok 2014

Kubbe lager skyggeteater #

Av: Åshild Kanstad Johnsen
Forlag: Gyldendal
Forfatter og illustratør: Åshild Kanstad Johnsen
Animatør: Kristian Pedersen
Teknisk implementering: Christian Aamodt

Juryens begrunnelse
Juryen har funnet fram til en digital bok som i stor grad skiller seg ut. Denne boken tar i bruk mange av de nye mulighetene som finnes på den digitale plattformen. Juryen er imponert over hvordan boken tar i bruk animasjon, interaktivitet og lyd uten å havne i andre kategorier som film eller spill, dette samtidig som den beholder den fysiske bokens fortelleregenskaper. Effektene forsterker opplevelsen, og juryen innrømmer at det er litt vanskelig å svelge at man her heller vil foretrekke en digital bok fremfor en papirbok. I juryen har vi alle kjøpt den og vi håper at alle norske forlag ser denne og lar seg inspirere til å utvikle den digitale boka videre. Et lite hint fra juryen: Prisen på boka er latterlig lav når man tenker på de resursene som må ha vært lagt ned i produksjonen. Her må det da være mer penger å tjene!

Jury for Årets vakreste digitale Bok

Henrik Haugan
Lisa Aisato
Rune Døli