Sølv

Bo Gaustad og Majlin Keilhau

Hvorfor er vannet vått?

Klikk for å se bildet "Hvorfor Er Vannet Vatt" i full størrelse

Av
Ole Robert Sunde og Bo Gaustad

Forlag
Gyldendal Norsk Forlag AS

Illustrasjon
Bo Gaustad
 


 

Design
Majlin Keilhau / Gyldendal produksjon

Produsent
Livonia Print, Latvia

Trykk
Livonia Print, Latvia

Papir
150 g Munken Pure

Skrift
Typewriter 11/18 pkt.

Innbinding
Livonia Print, Latvia

Juryens kommentar

Grafisk dristig uten standardløsninger. "Hvorfor er vannet vått?" skaper sin egen mal og virker fristilt fra konvensjonelle løsninger. Bokens skisseblokkaktige preg kan ved første øyekast virke vilkårlig, mens nærmere studie viser et god trykk som gjengir gråblyantens nyanser på en tøff og presis måte. Det er nesten så man passer seg litt for ikke å gni ut blyantstreken.