Diplom

Eller med a

Stemmer

Klikk for å se bildet "Stemmer" i full størrelse

Av
Flere forfattere

Forlag
H. Aschehoug & Co

Design
Eller med a
 

Firma
Eller med a

Foto
Niklas Lello, Jan-Erik Støstad og Sara Johannessen, VG / NTB Scanpix)

Trykk
UAB PRINT-IT, Litauen

Papir
Innmat: Ensobulky 2,4 50g Omslag: Cyclus offset 250g

Skrift
Arial, Arial Black, Adobe Caslon Pro

Innbinding
Limfrest

Juryens kommentar

En svært sympatisk serie pamfletter. De oppleves som tilgjengelige, som om de ønsker å nå ut til lesere. Bøkene er formatmessig lette nok til enkelt å bære med seg. Den visuelle opplevelsen ligger i grenselandet mellom det røffe og det sofistikerte. Bøkene hører tydelig sammen, men har samtidig individuelle trekk.