Gull

Yokoland

Tronsmo 40 år

Klikk for å se bildet "Tronsmo 40 Ar" i full størrelse

Redaktør
Ellen Krystad

Forlag
Tronsmo

Oppdragsgiver
Tronsmo Bokhandel
 

Illustrasjon
Flere illustratører

Design
Yokoland

Produsent
Diverse andre produsenter av enkelte deler

Trykk
Nilz & Otto Grafisk AS og Göteborgstryckeriet (boks)

Papir
Geltex, Colorit og Munken Pure

Skrift
Rockwell Shadow, Akzidenz Grotesk, Mercury (brødtekst)

Innbinding
Hardcover og softcover, trådheft + diverse annet

Juryens kommentar

Et originalt initiativ og en verdig hyllest til institusjonen Tronsmo. Det er morsomt og spennende å gå på oppdagelsesferd i esken. Det føles litt kaotisk, som butikken den representerer, samtidig som det er en tydelig rød tråd i formspråket. Det er en god korrespondanse mellom den grafiske kvaliteten og kvaliteten Tronsmo står for. Med denne boksen lykkes det i å få svært mye ut av et begrenset budsjett.