Diplom

Lise Mosveen

Sokrates og pappa tar seg tid

Klikk for å se bildet "Sokrates Og Pappa" i full størrelse

Av
Einar Øverenget

Forlag
H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard)

Illustrasjon
Øyvind Torseter
 

Design
Lise Mosveen

Trykk
Merkur-Trykk AS

Juryens kommentar

Lett og fint samspill mellom tekst og illustrasjon. Vi vil her fremheve illustrasjonene, som bidrar til å løfte boken. Konsekvent innbinding, og en god gjengivelse på innhold gjennom forsats.