Årets vakreste Bok


Årets vakreste Bok har ingen egen innsendelse, men velges ut etter en totalvurdering og på tvers av alle innsendte bøker i alle kategorier. Juryen gjør en vurdering i forhold til estetikk, funksjonalitet, struktur, design, illustrasjon, billedspråk, valg av papir og innbinding. Denne totalvurderingen sees i forhold til målgruppen.

Årets vakreste Bok 2012:

Betongoverflater #

Av Ole H. Krokstrand, Øyvind Steen og Magne Magler Wiggen
Forlag: Gyldendal Akademisk
Redaksjon: Hedda Vikan, Lise Bathen og Bernt Jakobsen
Design: João Doria og Rune Døli, Laboremus Oslo
Repro: Løvaas Lito
Papir: Munken Print White 115 g, Trio Gloss 150 g, Munken Print Cream 80 g
Skrift: Galaxie Polaris
Innbinding: Stivbind, flat rygg, Geltex trykket 1+0 m/sort foliering
Trykk: Dimograf, Polen

Juryens kommentar:
Et helhetlig bokprosjekt vi synes fungerer utrolig godt til innholdet. En synliggjøring av et smalt tema gjennom en blanding av funksjonalitet og estetikk. Konsekvent materialvalg og et format som passer til innholdet. Det litt klossete formatet passer bra til temaet betong. Ulike papirer skiller deler av boken og gjør navigeringen enklere. Et overraskende moment; boken veier lite! Typografi er godt teknisk gjennomført; oversiktlig og god å navigere seg gjennom. Denne boken er gjennomtenkt inn til de små detaljer og gir en presisjon som igjen er med på å bygge opp en fullstendig helhet. Boken tar seg ut for å være en ressurs og inneholder alt en trenger å vite om betongoverflater.