Gull

Bjørn Sortland

Istanbul-mysteriet

Klikk for å se bildet "Istanbul Mysteriet" i full størrelse

Forlag
H. Aschehoug & Co (W. Nygaard)

Illustrasjon
Trond Bredesen

Design
Cecilie Mohr, CMYK design

Trykk
Merkur-Trykk AS

Juryens kommentar

Flott håndverk og godt papirvalg. Utførelsen treffer en målgruppe som igjen trigger til lesning av andre bøker innen sjangeren. Dette er viktig og inspirerende stimulans for å få gutter til å lese mer!