Årets best tilrettelagte Bok


Årets best tilrettelagte Bok kåres blant fjorårets utgivelser i alle sjangre innen tilrettelagte bøker. Design og illustrativt uttrykk må gjøre boken best mulig tilgjengelig og bidra vesentlig til at boken når fram til sine lesere. Boken kan være tilrettelagt for én eller flere definerte målgrupper.

Årets best tilrettelagte Bok 2012:

Apefjes #

Av Tor Erling Naas
Forlag: Cappelen Damm AS
Illustrasjon: Sigbjørn Lilleeng
Design: Sindre Goksøyr

Juryens kommentar:
Apefjes er en type bok juryen gjerne leser mer av. Boka er en vellykket blanding av tegneserie og tekst. Apefjes er en god motivatør for en uvant leser til å gå fra tegneserieformatet til løpende tekst. Tegningene er tydelige og lett forståelige med en særegen identitet. Tekstbildet er tydelig og klart, og det er lett å komme inn i historien. Apefjes er en god produksjon, og i sum en godt tilrettelagt bok.