Gull

Dimitri Kayiambakis, Concorde Design AS

I vinens speil. 100 utvalgte dikt

Klikk for å se bildet "Ivinensspeil" i full størrelse

Av
Hafez, gjendiktet av Mahsa Vahdat og Erik Hillestad

Forlag
Forlaget Press

Design
Dimitri Kayiambakis, Concorde Design AS
 

Kalligrafi
Mehdi Fallah  

Repro
Fälth & Hässler AB, Sverige

Trykk
Fälth & Hässler AB, Sverige

Juryens kommentar

I denne boken er arabisk kalligrafi og vestlig typografi nydelig avstemt. Sammen med bilder og bokutstyr utgjør dette en svært vellykket helhet. Dette er en vakker og musikalsk formgitt bok.