Diplom

Kari Stai

Blodrik

Klikk for å se bildet "Blodrik" i full størrelse

Av
Kari Stai

Forlag
Det Norske Samlaget

Illustrasjon
Kari Stai
 

Design
Kari Stai

Trykk
BookPrint A/S, Danmark

Juryens kommentar

Vellaget fortelling i en modig og grafisk illustrasjons-stil om en kroppsvæske som mange prøver å unngå.