Diplom

Elisabeth Moseng

Sov søtt, herr Spiss

Klikk for å se bildet "Sovsott" i full størrelse

Av
Erna Osland og Inger Lise Belsvik

Forlag
Mangschou Forlag

Illustrasjon
Inger Lise Belsvik
 

Design
Elisabeth Moseng

Repro
RenessanseMedia AS

Trykk
John Grieg AS

Juryens kommentar

Poetisk, pedagogisk og lett tilgjengelig. Dette er kunnskap formidlet på en morsom måte.