Diplom

Aud Gloppen, Blæst design

Dikt i samling

Klikk for å se bildet "2010 Dikt I Samling" i full størrelse

Av
Jon Fosse

Forlag
Det Norske Samlaget

Design
Aud Gloppen, Blæst design 

Trykk
Valdres Trykkeri AS

Juryens kommentar

Design på genrens premisser. Stillferdig med raffinerte valører.