Diplom

Alf Kjetil Walgermo

Mor og far i himmelen

Klikk for å se bildet "2010 Mor Og Far I Himmelen" i full størrelse

Forlag
Cappelen Damm AS

Illustrasjon
Øyvind Torseter
 

Repro
Narayana Press, Danmark

Trykk
Livonia Print SIA, Latvia

Juryens kommentar

Illustrasjonene har et nærvær som vekker undringen i oss. Bruken av lag forsterker historiens religiøse tematikk. Fint format og luftig typografi.