Diplom

TRY Design

Identitetsfilm for Hafslund Eco

Klikk for å se bildet "Main 04 04 3139 10882 Forside Heco" i full størrelse

Grafisk design
Andreas Bjørkeng Sogn og Håvard Bergo

Motion design
Andreas Bjørkeng Sogn og Håvard Bergo

Prosjektleder
Marie Skajaa Sandegren

Strategisk rådgiver
Tonje Jæger

Firma
TRY Design

3D
Alex Krill / TRY Motion

Ansvarlig hos kunde
Mathias Grønhaug Reierth, Per-Arne Trobjørnsdal, Per Storm-Mathisen, Guri Vethe og Finn Bjørn Ruyter

Oppdragsgiver
Hafslund Eco

Juryens kommentar

Hafslund Eco sin identitet blir presentert med et blikk til fortiden og en visjon for framtiden. Presentasjonen er effektivt klippet, forklart og animert. Med en god blanding av effektfulle bilder og motion design tilfører de identiteten en betydningsfull energi.