Gull

Spacemaker

Verktøy for by-planlegging ‘Spacemaker’

Klikk for å se bildet "3 1 9769 Main Spacemaker Visuelt 1" i full størrelse

Spill video Verktøy for by-planlegging ‘Spacemaker’ - Juryens kommentar på video

Juryens kommentar på video

Design
Ensi Mofasser, Bilal Chaudhry og Sverre Stabel

Interaksjonsdesign
Klara Vatn, Ragnhild Frøyen Milter, Hans-Martin Erlandsen, Marte Wang Engen og Kasper Herløv

Firma
Spacemaker

Oppdragsgiver
Spacemaker

Juryens kommentar

Spacemaker er et innovativt verktøy for by-planlegging som har som mål å gi 'kontinuerlig støtte til brukerens prosess og beslutningsevne'. Det fremstår som et et viktig verktøy for å sikre kreative og inkluderende prosesser som kan gi en sårt trengt fleksibilitet i omfattende by-planlegging. Den funksjonalitet verktøyet gir med å visuelt eksemplifisere uttrykk og alternativer - er kritisk viktig for denne gruppen designere som jobber med byggebransjen. Samtidig er den viktig for at andre designere og interessenter og ikke minst sluttbrukerne - innbyggerne - skal kunne involveres i hvordan våre byer vokser og endres. Et verktøy med stort potensial for en mer nyansert, tverrfaglig og samfunnsnyttig utvikling av byer.

Klikk for å se bildet "3 1 9769 Spacemaker Visuelt 13" i full størrelse

Klikk for å se bildet "3 1 9769 Spacemaker Visuelt 11" i full størrelse

Klikk for å se bildet "3 1 9769 Spacemaker Visuelt 12" i full størrelse

Klikk for å se bildet "3 1 9769 Spacemaker Visuelt 9" i full størrelse

Klikk for å se bildet "3 1 9769 Spacemaker Visuelt 10" i full størrelse

Klikk for å se bildet "3 1 9769 Spacemaker Visuelt 8" i full størrelse

Klikk for å se bildet "3 1 9769 Spacemaker Visuelt 6" i full størrelse

Klikk for å se bildet "3 1 9769 Spacemaker Visuelt 7" i full størrelse

Klikk for å se bildet "3 1 9769 Spacemaker Visuelt 4" i full størrelse

Klikk for å se bildet "3 1 9769 Spacemaker Visuelt 5" i full størrelse

Klikk for å se bildet "3 1 9769 Spacemaker Visuelt 3" i full størrelse

Klikk for å se bildet "3 1 9769 Spacemaker Visuelt 2" i full størrelse