Diplom

Magnus Lunde Engen

Illustrasjoner til rapport ”Barn som lever i fattigdom”

Klikk for å se bildet "2 4 6990 Main 17" i full størrelse

Illustrasjon
Magnus Lunde Engen

Art direction
Vetle Majgren Uthaug og Kristoffer Hunstad

Prosjektleder
Haakon Forren

Kundeansvarlig
Petter Herming

Firma
Geelmuyden Kiese

Oppdragsgiver
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Juryens kommentar

En nøktern forside i publikasjonen avløses av illustrasjoner som griper leseren. Illustrasjonens sterke element her er evnen til å bryte igjennom byråkratiske tekstlige framstillinger og synliggjøre det sårbare mennesket. Her veksles det mellom informerende og fortellende, ekspressive uttrykk, men den visuelle identiteten oppleves helhetlig.

Klikk for å se bildet "2 4 6990 Novelle 3" i full størrelse

Klikk for å se bildet "2 4 6990 Novelle 2" i full størrelse

Klikk for å se bildet "2 4 6990 Novelle 1" i full størrelse

Klikk for å se bildet "2 4 6990 8" i full størrelse

Klikk for å se bildet "2 4 6990 4" i full størrelse

Klikk for å se bildet "2 4 6990 2" i full størrelse

Klikk for å se bildet "2 4 6990 15" i full størrelse

Klikk for å se bildet "2 4 6990 13" i full størrelse

Klikk for å se bildet "2 4 6990 10" i full størrelse

Klikk for å se bildet "2 4 6990 1" i full størrelse