Vinnere i hovedkategori Illustrasjon

Vinner i underkategori Kampanje

Vinner i underkategori Bøker

Vinner i underkategori Undervisning, fakta- og informasjonsillustrasjon

Vinner i underkategori Plakat

Vinner i underkategori Emballasje- og omslagsillustrasjon

Vinner i underkategori Redaksjonell illustrasjon

Vinner i underkategori Åpen klasse

Vinner i underkategori Studentarbeid