Gull

15 Meanings

Årsrapport for Statoil

Klikk for å se bildet "4008 2" i full størrelse

Spill video Årsrapport for Statoil - Juryens kommentar på video

Juryens kommentar på video

Nettside
statoil.com/AnnualReport2010/

Design
15 Meanings

Firma
15 Meanings

Art direction
15 Meanings

Foto
Odd Reinhardt Nicolaisen

Lyddesign
Nicholas Sillitoe

Utvikler
Bouvet

Oppdragsgiver
Statoil

Juryens kommentar

En verdig vinner med utrolig mye innhold. Her har designer tenkt på at innholdet skal nå ut til et bredt spekter av brukere og på alle flater uten å miste sin identitet og profesjonalitet. Solid og lett å finne frem i. Kombinasjon av quick-facts og mulighet for å bore ned i dybden, både bokstavelig i visualisering av en boreplattform, og ved menyvalg. Pluss for tydelig formspråk, fin ikonografi og utradisjonell fotobruk, ikke bare av oljerigger, men med personlig og nært inntrykk av menneskene bak.

Klikk for å se bildet "4008 3" i full størrelse

Klikk for å se bildet "4008 4" i full størrelse

Klikk for å se bildet "4008 5" i full størrelse