Gull

Haltenbanken of Arkitektgruppen Cubus

Byrom Vestnes

Klikk for å se bildet "4423 2" i full størrelse

Spill video Byrom Vestnes - Juryens kommentar på video

Juryens kommentar på video

Design
Haltenbanken

Firma
Haltenbanken of Arkitektgruppen Cubus

Illustrasjon
Haltenbanken

Oppdragsgiver
Vestnes Kommune

Juryens kommentar

Flott at man kan bruke grafisk design som profilbyggende element i bybildet. Designeren viser god materialforståelse, og strenge rammer og krav til universell utforming har gitt prosjektet både en praktisk og en utsmykkende funksjon. Referansen til postveien fungerer godt, og skaper et særpreg som innbyggerne i Vestnes kan kjenne igjen og være stolte av.

Klikk for å se bildet "4423 3" i full størrelse

Klikk for å se bildet "4423 4" i full størrelse

Klikk for å se bildet "4423 5" i full størrelse

Klikk for å se bildet "4423 6" i full størrelse