Diplom

Uniform Strategisk Design

Restaurantprofil for Grilleriet

Klikk for å se bildet "3891 2" i full størrelse

Design
Camilla Hansteen og Thomas Kjellberg

Firma
Uniform Strategisk Design
 

Foto
Ole Walter Jacobsen

Oppdragsgiver
Fursetgruppen

Juryens kommentar

Energi, spontanitet og respektløst overskudd! Kontrasten mellom den lekne friheten i illustrasjonsbruk og den stramme formen på grunnelementer og typografien er vellykket. Det hele bindes sammen av en sterk profilfarge.

Klikk for å se bildet "3891 3" i full størrelse

Klikk for å se bildet "3891 4" i full størrelse

Klikk for å se bildet "3891 5" i full størrelse

Klikk for å se bildet "3891 6" i full størrelse